Page 1 - SÜRDÜREBİLİR ULAŞIM & HABERLEŞME
P. 1

Murat, arka kapak ç nde y ne b z m lanımız olacak. Offset baskı olacak, 64 sayfa.

                                                                         Teşekkür ed yorum...

                                                                         2023'e 3 Kala:

                                                                         Sürdürüleb l r Büyümen n Temel
               SÜRDÜRÜLEBİLİR                                                   BANKACILIK & FİNANS

 SÜRDÜRÜLEBİLİR  More Domestic & More National & More Strong:
 TURKISH DEFENCE INDUSTRY ULAŞIM & HABERLEŞME

 ULAŞIM & HABERLEŞME 2023'e 2 Kala: SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM & HABERLEŞME İsmail DEMİR - President of Defence Industries:
 As the guarantee of strong Turkey, we continue
 to work with all our strength for a leading          82. yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
 and guiding Turkey in the international platform        “Güvenl� Ulaşım, Hı�lı �r�ş�m� v��yonuyla çalışıyor
 Güçlü Türkiye'nin teminatı olarak, uluslararası
 platformda lider ve yol gösterici bir Türkiye için       2021, sürdürüleb�l�rl�kte c�dd� adımların atıldığı
 var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.           b�r yıl olarak tar��e geçecek                     T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK:
                                Dem�ryolu meden�yet� TCDD, 165 yaşında...               Ülke zenginleştikçe en önce kazanacak sektör
 SSB has been working for 36 years for
 developing modern defence industry               Başlatılan ve tamamlanan mega ulaştırma pro�eler�yle,         bankacılık olacak.
 SSB, 36 yıldır modern savunma sanayi için çalışıyor.      Türk�ye'n�n ekonom�k geleceğ�n�n
                                �neml� m��enk taşları oluşturuluyor
                                                                   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 COVID-19 did not slow down the sector in            12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası                  Başkanı Mehmet Ali AKBEN:
 2020 - 2021 set to be a year of deliveries           6�8 �k�m 2021'de İstanbul'da gerçekleşt�r�l�yor
 COVID-19 salgını, 2020'de sektörün hızını kesmedi;                                          Covid’19 ile bankacılık sektörünün
 2021 ise teslimatların yılı olacak.              Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ad�l �A�Aİ�MAİLOĞLU:           kilit rolü bir kez daha görüldü.
                                Ulaştırma ve altyapı sürdürüleb�l�r kalkınmanın
                                lokomot��� olmaya devam edecek
 2 to 2023  More Domestic, More National, More Strong: TURKISH DEFENCE INDUSTRY          Daha Yerli, Daha Milli, Daha Güçlü: TÜRK SAVUNMA SANAYİ
 IDEF'21 will be held on 17-20 August 2021                                              Türkiye Bankalar Birliği Yönetim
 IDEF 2021 17-20 Ağustos 2021 tarihleri             TCDD Genel Müdür Vek�l� Met�n A�BAŞ:
                                        ̇
                                        ̇
                                     ̇
                                       ̇
                                         ̇
 arasında düzenlenecek.                     TCDD ener�� ver�ml�l�ğ� ve                      Kurulu Başkanı Hüseyin AYDIN:
                                     ̇
                                         ̇
                                          ̇
                                sürdürüleb�l�r gelecek �ç�n çalışıyor                 Ülkesi olmayanın bankası da müşterisi de olmaz.
                                     ̇
 “Medyada İş Ortağınız” “Medyada İş Ortağınız”
                                               www.time-medya.com 1

 [08:18, 27.05.2021] Gönül Ablam: Günaydın Murat. Gece kapağı aldım. B r k

 r cam olacak. İk nc kapak üzer nden g dersek; ab n n öner s kapak fotosu


 olarak İHA ( nsansız hava aracı) kullanılması, geleceğ n teknoloj s ym ş. Ben m

 r cam se, ana başlıklardan İng l zce daha büyük punto olmalı, Türkçeler daha

 küçük. B r de & şaret hem İng l zce hem de Türkçe de bell olmamış. Onun


 yer ne v rgül ya da - kullansak mı? Başka b r hata benden kaynaklı. Sağ alttak

 3. Spotun sonunda nokta unutmuşum.[08:20, 27.05.2021] Gönül Ablam: En

 sonda da Murat, derg 108 sayfa oldu. Sırt değ şmez değ l m ? & şaretler n n


 sırttak yazıda da değ şmes gerek yor. Teşekkür eder m, eller ne sağlık �
   1   2   3   4   5   6