Page 9 - Enerji ve Tabii Kaynaklar
P. 9

Türkiye coğrafi ve jeopolitik
                                     konumu itibariyle Ortadoğu ve
                                    Hazar Havzası’nda üretilen enerji
                                    materyallerinin dünya pazarlarına
                                   ulaşması noktasında enerji köprüsü
                                     ve terminali olma özelliğini
                                    önümüzdeki dönemlerde daha da
                                        pekiştirecektir...


        Ülkemizin elektrik sistemini Avrupa elektrik sistemi  Bu kapsamda, Dünya Enerji Kongresi’nin 23. Toplantısı
        ile senkron hale getirdik. Türkiye uluslararası enerji  2016 yılında yaklaşık 7000 kişilik katılımla İstanbul’da
        projeleri ile kendi enerji arz güvenliğinin yanı sıra bir  yapılacaktır.  Aynı şekilde Kasım ayında yapılan
        yandan ihracatçı ülkelerin “pazar ve güzergâhlarını”  Uluslararası Enerji Ajansı’nın Paris’teki toplantılarına
        çeşitlendirirken, diğer yandan ithalatçı ülkeler için de  Türkiye olarak biz başkanlık ettik.
        kaynak çeşitlendirmesine yapıcı katkı sağlamaktadır.
                                 2017 Dünya Petrol Kongresi’ne evsahipliği için
        Burada dikkat çeken bir diğer husus; Türkiye’nin  ABD, Danimarka ve Kazakistan ile yaptığımız yarışı,
        geliştirdiği projelerle; Avrupa Birliği’nin katkısı olmadan  yapılan oylama neticesinde kazandık. Yani enerjinin
        Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sunmasıdır.  olimpiyatlarını 2016’da, petrolün olimpiyatlarını da
        Bu projeler, Türkiye’nin AB’ye girmesini sağlayacak  2017’de İstanbul’da biz düzenleyeceğiz.
        projeler değil, AB’yi Türkiye’ye borçlu çıkaracak
        projelerdir. Büyük enerji projeleriyle güçlenen  Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin uluslararası enerji
        Türkiye’nin bölgede barışa gerekçe olarak kullandığı  arenasında gelmiş olduğu yeri göstermesi açısından
        argümanlar artmaktadır. Bu enerji projeleri Türkiye’nin  önemlidir.
        bölgedeki lider konumunu güçlendirmektedir. Bu
        projelerle Türkiye, bölgesinde istikrar, refah ve barışın
        köprüsü olmaktadır. Biz; çatışmanın değil barışın,
        kaosun değil istikrarın, tek yönlü bağlılığın değil pozitif
        bağımlılığın, refahın ve entegrasyonun bir aracı olarak
        enerji strateji, politika ve projelerini oluşturuyor ve
        uyguluyoruz.

        Türkiye, geçmiş yıllarda çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle
        enerji oyununda bulunduğu ‘seyirci’ konumundan; son
        11 yılda gelişen ekonomisi ve istikrarı ile “büyüyen
        bir Enerji Pazarına” dönüşmüştür. Türkiye; geliştirdiği
        projelerle ‘transit’ bir ülke olarak “enerji oyununda”
        aktör olmaya başlamış ve nihayetinde bölgesinde
        enerjinin fiyat ve lojistiğini belirleyen bir “Merkez”,
        yani başrol oyuncusu olma fikrini de 2023 yılı stratejik
        hedeflerine yerleştirmiştir.
                                                         9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14